Passiv inkomst

Att jobba för att bygga upp en passiv inkomst som sedan tickar på en lång eller obegränsad tid framöver kan vara något av det bästa som man kan använda sin tid till. Inget kommer så klart gratis och även en passiv inkomst måste man lägga ner tid och ansträngning på för att få den att fungera, i alla fall till en början. Det faktum att det finns många olika sätt att få passiva inkomster på men att så få gör det är väl något som tyder på att väldigt få människor är beredda att göra de initiala ansträngningarna som krävs för att sätta sig in i ämnet. För många känns det kanske som ett oöverstigligt hinder att påbörja jobbet att skaffa sig en inkomst av denna typ.

Definitionen av en passiv inkomst är ju att det är något som genererar pengar, exempelvis varje månad, utan att man gör någonting. Jag skulle dock vilja till detta begrepp ändå tillägga att man i många fall faktiskt även är tvungen att löpande lägga in en del arbete för att upprätthålla sin passiva inkomst. Vare sig det gäller investeringar eller andra inkomstbringande aktiviteter så behöver man ofta se över sina placeringar eller underhålla sin pengamaskin för att se till att allt flyter på smidigt även framöver.

Skriv en bok eller skapa en utbildning

En av de bästa alternativ för att skapa en passiv inkomst som funnits med längst är förmodligen att skriva en bok (eller flera). Om man som författare lyckas skriva en toppsäljande bok som når ut till den stora massan så kan man förmodligen hålla sig ekonomiskt oberoende resten av livet. Om man väl skrivit denna populära bok så kan man om man har tur slippa jobba för resten av livet. Eftersom boken finns utgiven och förmodligen genererar försäljningar löpande över tid så kan man varje månad få ut en lön oavsett om man jobbar eller inte. I dagens moderna samhället så behöver man inte skriva en traditionell bok för att få en passiv inkomst. För att få pengar att rulla in över tid så kan man även förslagsvis skapa något slags digitalt innehåll som folk vill läsa eller titta på över tid. Om man exempelvis lyckas skapa en riktigt populär online-utbildning så kan man leva gott genom att låta folk köpa denna via nätet. Visst kan man behöva uppdatera sitt utbildningsmaterial för att det ska hålla sig aktuellt över tid, men det har ändå god potential att vara passivt under stora delar av tiden.

Dropshipping

Dropshipping har idag blivit ett sätt för många att tjäna pengar på nätet. Dropshipping erbjuder även en möjlighet att skapa en till i viss mån passiv inkomst. Grejen med dropshipping är att man inte själv lagerför eller levererar de produkter man säljer. Istället använder man sig av en grossist där man köper alla sina produkter ifrån. När kunden beställer varor så låter man grossisten packa och skicka varorna direkt till slutkunden. Hela denna beskrivna process är därför i en mening helt passivt. Att ”jaga” in kunderna däremot kan variera från att vara mycket tidskrävande till att även det bli passivt om man bygger upp ett system för att exempelvis annonsera eller dra in dem genom vanliga sökningar på exempelvis Google.

Om man ser det positivt så är dropshipping din chans att bli en framgångsrik företagare utan att knappt lyfta ett finger. Om man ser det mer realistiskt så innebär dropshipping i många fall att man blir som en slags marknadsföringsavdelning till grossisten man köper av. Visst, du har ditt egna företag och i bästa fall en hel del frihet, risken ligger dock i att du inte äger din egen produkt och att du är i händerna på de eventuella förändringar grossisten eller tillverkaren väljer att göra längre fram.

Nära samarbete med leverantören

Det finns många olika varianter och upplägg på dropshipping. Alla dessa olika valmöjligheter kräver nästan ytterligare ett inlägg, hoppas få möjlighet att återkoppla till detta framöver. I min mening är den bästa typen av dropshipping-upplägg det där man har en nära koppling till sin leverantör. För att samarbetet ska fungera bra och vara stabilt gäller det att man är nära sammankopplade och att man har stort förtroende för varandra.

För att ens leverantör ska få stort förtroende för dig som kund är det bra om man har en aktivt och kontinuerlig dialog. Det är även bra om man är helt transparent i hur man får in sina kunder och hur mycket marginal man själv tjänar på upplägget. I ett perfekt samarbete så vet din grossist vad du tjänar. Din grossist vet också att du gör ett bra och effektivt jobb. Om du gör ditt jobb bra och har en rimlig men inte för hög marginal minskar risken betydligt att din leverantör själv skulle få för sig att vilja sälja till dina slutkunder. Om du gör ett så bra jobb att det blir svårt för leverantören att göra likadant så kan det hända att de nöjer sig med att använda dig som säljkanal för all framtid!

Källor

https://www.bigcommerce.com/blog/dropshipping/#5-hard-truths-about-dropshipping-no-one-talks-about https://foretagande.se/dina-pengar/5-tips-hur-du-skapar-en-passiv-inkomst https://www.forbes.com/sites/melissahouston/2021/07/07/passive-income-and-why-you-need-to-know-about-it/?sh=74ad7a4cbeda